top of page

Konfliktuskezelés Európa Iskoláiban

Get Over!

Projektünk legfőbb célja különböző konfliktuskezelési technikák megismerése és azok beépülésének elősegítése a mindennapi iskolai életbe. Elsődleges törekvésünk, az iskolában jelentkező konfliktusok hatékony megoldása más – nem kevésbé fontos – célok elérését is magában hordozza, úgymint a tanulási környezet javítása, életvezetési készségek, szociális kompetenciák és az angol, mint a kommunikáció nyelvének fejlesztése.

Get Over!

Más-más, partnereink által alkalmazott konfliktuskezelési technikákkal (testmozgás, művészet, szociális történetek, egyenlőség) ismerkedünk meg és sajátítjuk el azokat. Iskolánk a digitális történetmesélés módszerét választotta, amellyel a tanulók figyelme a különböző problémás helyzetek megoldási lehetőségire irányítható és segítséget nyújt ezeknek a szituációknak a megoldásában.

Résztvevő intézmények:

Iskolánk a következő tevékenységekért felelős a projekt sikeres végrehajtásához:

  • a tanulók konfliktuskezelő szokásait felmérő kérdőív összeállítása, kitöltetése és értékelése a projekt elején és végén,

  • a partnerek előzetes megismertetése a digitális történetmesélés módszerének elméleti hátterével,

  • a módszer bemutatásához szükséges háttéranyagok, videók elkészítése, az intézményünkben szervezett mobilitás során annak bemutatása és kipróbálása a partnerintézmények tanulóival,

  • az első rövidtávú diákmobilitás megszervezése, lebonyolítása,

  • a mobilitás értékeléséhez tanulási napló összeállítása,

  • konfliktuskezelésben alkalmazható mozgásos játékok gyűjtése.

Az iskolai partnerségről a képre kattintva tudhat meg többet:

bottom of page